Monday, Aug 20th

Last update:10:30:34 AM GMT

Headlines:
Load a sample iFrame " href="/gujarati/others/vedio-gujarati">Video-Gujarati

એચ.આય.વીનું પ્રસારણ

Print PDF
એચ.આય.વી એ ત્રણ મુખ્ય માર્ગ દ્વારા પ્રસારિત થાય છે.
 • એચ.આય.વી સંક્રમિત વ્યક્તિ સાથે લૈંગિક સંપર્ક
 • એચ.આય.વી સંક્રમિત શરીરમાં ના તરલ પદાર્થ (સંક્રમિત રકતની જેમ) અથવા શરીરના કોશમંડલ દ્વારા Tissue
 • મા દ્વારા ગર્ભમાં રહેલ બાળક્ને
અન્ય માર્ગો દ્વારા એચ.આય.વી સંક્રમિત થઈ શકે છે
 • સોચનો સાચો ઉપયોગ માદક પદાર્થ લેતી વખતે
 • શરીર ઉપર છૂંદણા અથવા ભોકવાથી
 • આક્સ્મિક સોય ભોકવી
 • સંક્રમિત રક્ત દ્વારા
 • સ્તનપાન
અસુરક્ષિત લૈંગિક સંબંધ એ એચ.આય.વી સંક્રમણ પ્રસારણનો મુખ્ય માર્ગ છે. (ધન્યવાદ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરિવાર પ્રણાલી જે મુક્ત લૈંગિક જીવન શૈલી નહિવત (બીન પ્રોત્સાહિત) કરે છે. ભારતની એચ.આય.વી સંક્રમિત જનસંખ્યા આજે પણ ૧% થી ઓછી છે જ્યારે સ્વિઝરલૈંડ અને બોત્સવાના જેવા કોઇ આફ્રીકી દેશોની સંખ્યા ૩૮% પાર કરી છે.)

લૈંગિક સંપર્ક ત્રણ પ્રકારના છે: યોનિ, ગુદા અને મુખ (Oral) દ્વારા કરી શકાય છે
 • યોનિમાર્ગ દ્વારા લૈંગિક (શિશ્ન યોનિમાર્ગમાં)
 • ગુદા લૈંગિક સંપર્ક (શિશ્ન ગુદામાં) પુરૂષો અને પુરૂષો વચ્ચે અથવા સ્ત્રી અને સ્ત્રી દ્વારા
 • મૌખિક લૈંગિક સંપર્ક (લિંગ અથવા યોની પર મોં)
એચ.આય.વી પ્રસારણનું જોખમ કૉન્ડમનો ઉપયોગ કરી ઓછુ કરી શકાય છે

લૈંગિક સંક્રમિત બિમારીઓ (STD) એચ.આય.વી સંચાર અને સંક્રમણ માટે ખતરો વધારે છે કારણ કે જનનેદ્રિય઼્ઓમાં ૪ વાર ચાંદી પડે છે અને એચ.આય.વીના પુલના સંચય સંભાવના દ્વારા અથવા એચ.આય.વીના સંક્રમિતના કોશિઓમાં (lymphocytes and macrophages) વિર્ય અને યોનિ સ્ત્રાવથી.

શરીરમાં એચ.આય.વીવાળા તરલ પદાર્થો શામેલ
 • રક્ત (માસિક સ્ત્રાવ રકત સહિત)
 • વિર્ય અને સંભાવિત પુર્વ પ્રાથમિક દ્રવ્ય (પુર્વ પણ)
 • યોનિ સ્ત્રાવ
 • સ્તન-દૂધ
લાળમાં એચ.આય.વી મળી શકે છે, આંસૂ, અને સંક્રમિત વ્યક્તિના મુત્રના પણ વિષાણુ જે આ તરલ પદાર્થમાં ઓછા એકાગ્રતાને લીધે જોખમ ન ગણાય છે.

લાળ અને એચ.આય.વી
લાળના સંપર્કથી એચ.આય.વી સંચરણનુ જોખમ ઘણું છે પણ વીર્યની તુલનામાં ઓછુ. પ્રચલિત ધારણા કરતા વિપરીત એક ને માટે એક વાહકથી લાળને સંક્રમિત હોવાનો એક મહત્ત્વપુર્ણ ખતરો હશે.

એચ.આય.વી. સંક્રમણ સાથે જન્મનારા બાળકો
૧ થી ૪ વર્ષના બાળકોમાં મૃત્યુના ૧૦ મુખ્ય કારણોમાંનુ એડ્સ એક મુખ્ય કારણ છે. દુનિયા ભરમાં એડ્સ સંક્રમિતમાંથી ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન આપણા બાળકને સંક્રમિત કરી શકાય છે. જન્મની પ્રક્રિયા દરમ્યાન, અથવા માતાના દૂધના માધ્યમથી, અહિં વિશેષ દવાઓ છે જેની મદદથી સંભાવિત ધોકાને ઓછુ કરી શકાય છે.

એચ.આય.વીનો સંપર્ક અને એડ્સના વિકાસમાં અંતર છે. પ્રોઢની તુલનામાં બાળકમાં તે નાનુ છે. એચ.આય.વીના સંક્રમિત બાળકોને સાલ ભરની અંદર એડ્સનો વિકાસ અને ૩ વર્ષની ઉમર પહેલા ૨૦-૩૦%માં મૃત્યુની સંભાવના છે. એડ્સની ધીરે પ્રગતિ વધુ સરેરાશ રોગી બાળક્ના જીવનનું આયુષ્ય ૭ વર્ષ સુધી હોય છે.

મહિલાઓ એચ.આય.વી ૧ ની શિકાર ઝટ થાય છે. સંક્રમણ હાર્મોનલ બદલાવને કારણે. યોની શરીર વિજ્ઞાન અને microbial ecology અને STI માં સામાન્ય પણે જોવામાં આવતું લૈંગિકતાથી સંક્રમિત થયેલી બિમારી.

પહેલાથી જ એચ.આય.વી સંક્રમિત લોકો હજુ પણ બિજાથી સંક્રમિત થઈ શકે છે, એચ.આય.વી વધુ તીવ્ર અને જીવલેણ, ૧૯૯૪ સુધી, સામાન્ય રીતે એવા વિચારો હતા કે વધુ પ્રમાણમાં ખાસ કરીને એચ.આય.વી ૧ ના લોકોને તાણને લીધે ચેપ લાગતો નથી ત્યાર પછી, ઘણા બધા લોકોને બે થી વધુ વાર માનસિક તાણ આવી હોય એવા પણ દાખલા નોધાયેલ છે.

યાદ રાખો કે એચ.આય.વી જેનાથી ફેલાતુ નથી
 • લાળ, આંસુ, પરસેવો, મળ અને મૂત્રથી
 • આલિંગન
 • ચુંબન
 • માલીશ
 • હસ્ત ધનુન
 • કિડા મચ્છરના કરડવાથી
 • જે એચ.આય.વી બાધિત સાથે રહે છે
 • એચ.આય.વી બાધિતની સાથે સ્નાનગૃહ અથવા શૌચાલય વાપરવાથી
Estimated per act risk for acquisition of HIV by exposure route

Exposure Route Estimated infections per 10,000 exposures to an infected source
Blood Transfusion 9,000
Childbirth 2,500
Needle-sharing injection drug use 67
Receptive anal intercourse * 50
Percutaneous needle stick 30
Receptive penile-vaginal intercourse * 10
Insertive anal intercourse * 6.5
Insertive penile-vaginal intercourse * 5
Receptive oral intercourse * 1 §
Insertive oral intercourse * 0.5 §
* assuming no condom use
§ Source refers to oral intercourse performed on a man

સુચના

 
આ આપની સાઈટ છે, સુચના અથવા પ્રતિક્રીયા આવકાર્ય છે. જણાવશો, તો અમો તેના આધારે ઉત્તમ કરવાના પ્રયત્‍નો કરશું.

સુચના જણાવો

વાર્તાપત્ર

 
Newsletters

Link to Aarogya

 

પ્રકાશન

 
Know Your Rights!

અમારીસાથી આઓ