Monday, Apr 19th

Last update:11:22:38 AM GMT

Headlines:
मुखपृष्ठ प्रश्नोत्तरे एच.आय.व्ही आणि एड्स प्रश्नोत्तरे - FAQs on HIV

एच.आय.व्ही आणि एड्स प्रश्नोत्तरे - FAQs on HIV

Print PDF
Article Index
एच.आय.व्ही आणि एड्स प्रश्नोत्तरे
FAQs on HIV
All Pages
जेव्हा एखाद्या व्यक्तिच्या शरीरात HIV प्रवेश करतो, तेव्हा आपण म्हणतो की त्याला HIV ची लागण (इन्फेक्शन) झाली आहे HIV ची लागण झाल्यावर लगेच "एड्स" ह्या रोगाची लक्षणे दिसून येत नाही. सुरूवातीस अशा व्यक्तीस "HIV पॉझिटीव्ह" म्हणतात, कारण त्या व्यक्तीच्या शरीरात HIV विषाणू उपस्थित असतात. "HIV पॉझिटीव्ह" ही अवस्था शरीरात विषाणूंचा शिरकाव झाल्यानंतर साधारणपणे ३ महिन्यांनंतर रक्त तपासले असता दिसून येते (त्यापूर्वी नाही).

"HIV पॉझिटीव्ह" ही अवस्था काही वर्षांपर्यंत (सधारणपणे ४ ते ६ वर्षे) अशीच राहते, ह्या दरम्यान रोगी व्यक्ती वरून सामान्य, सुदृढ निरोगी व्यक्ती सारखी दिसते आणि त्या व्यक्तीमध्ये रोगाची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. एकदा HIV पॉझिटीव्ह झाल्यावर ’एड्स’ ह्या रोगाची लक्षणे समोर येण्यास साधारणपणे ५ ते ७ वर्षे (कधी कधी १० ते १२ वर्षे) लागतात. एकदा HIV पॉझिटीव्ह झालेली व्यक्ती ही कायमची HIV पॉझिटीव्ह राहते.

यात त्रासदायक गोष्ट अशी की HIV पॉझिटीव्ह व्यक्ती वरून चांगली आणि सामान्य दिसते पण दुसऱ्या व्यक्तींस ( काही विशिष्ट प्रकारे) HIV पसरवू शकते. HIV पॉझिटीव्ह अवस्थेचे शेवटी एड्समध्ये रूपांतर होते.
परिवर्तनाचा क्रम -
सामान्य --> HIV --> HIV पॉझिटीव्ह --> एड्स रोग --> मृत्यु


वार्तापत्र

 
वार्तापत्र

प्रकाशने

 
एकच निर्धार

Link to Aarogya