प्रकाशने

Print
निर्धार
निर्धार हा MSACS ने महाराष्ट्रातील लोकांपर्यंत पोचवण्याकरता राबवलेला उपक्रम आहे. निर्धारचे पहिले प्रकाशन हे जागतिक एड्स दिवस २००२ या दिवशी प्रकाशित झाला. सध्या तरी निर्धार हे प्रकाशन ,मिनिस्टर ,एम.एल.ए. , एन.जी.ओ. आरोग्य विषयक सेवा पुरवणारे संघटना यांना पुरवले जाते. MSACS चा भविष्य काळात सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहचणे हा उद्देश आहे.
View Pdf
» Nirdhar July 2009 » Nirdhar June 2009 » Nirdhar May 2009 » Nirdhar April 2009 » Nirdhar March 2009