Saturday, Jun 19th

Last update:10:30:34 AM GMT

Headlines:
Load a sample iFrame " href="/gujarati/others/vedio-gujarati">Video-Gujarati
મુખ્ય પાનુ એચ.આય.વી. એચ.આય.વી. સાથે જીવતા

એચ.આય.વી. સાથે જીવતા

એચ.આય.વી સાથે બાળકોની કાળજી લેવી પડકાર રૂપ છે

Print PDF
વિદ્યા કુલકર્ણી દ્વારા સૌજન્ય
Happier moments, Savita with her elder daughter Happier moments, Savita with her elder daughter
સવિતા (બદલાવેલ નામ) ૨૯ વર્ષની એક સ્ત્રી જે મહારાષ્ટ્ર સાંગલીની છે. તેની બે દિકરીઓ તેની દુનિયા છે. તેઓએ મને જીવવાનું કારણ અને મારી જીંદગીમાં નવો રસ તથા હિમ્મત આપી. માનું માનવું છે કે પોતાની પૉઝીટીવ પરિસ્થિતી હોવા છતા પોતે માનસિક આઘાતમાંથી બહાર નિકળી.

સવિતાએ જ્યારે બીજીવાર ગર્ભધારણ કર્યુ ત્યારે તેણીને જાણ થઈ કે તેને એચ.આય.વી વિષાણુનો ચેપ લાગ્યો છે. તેણીએ ત્યા સુધી આ ચેપ વિશે સાંભળ્યું ન હતું અને ત્યારે તેણીએ વિચાર કર્યો કે તેને અને બાળકોને કાંઈક ગંભીર સમસ્યા થશે. સવિતાના આશ્ચર્ય વચ્ચે નિરોગી ચેપ વગરના બાળક્ને જન્મ આપ્યો કારણ તેણીએ સાંગલી સિવિલ હૉસ્પિટલમાંથી પેરેન્ટ ટુ ચાઈલ્ડ (PPTCT) નો ઉપચાર લિધો હતો.

Read more...

એચ.આય.વી. નો ડર

Print PDF
મેક્સ માર્ટીન દ્વારા
અકશરા (૮) અને અનંથક્રિશનન (૬) તેઓને શાળામાં બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો. કારણ તેઓ એચ.આય.વી સંક્રમિત છે. તેઓ કોડીનુર જે કેરાલાનું ગામ છે, ત્યાંના રહેવાશી છે. કાંઇક દબાણ બાદ, હવે અભ્યાસ કરવા માટે એક અલગ ઓરડી તથા શિક્ષકની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.

Read more...

એચ.આય.વી સકારાત્મક્નું હોવાના કલંક સાથેની લડાઈ

Print PDF
મેક્સ માર્ટીન દ્વારા
કલંક અને ભેદભાવ વિશે જણાવતી કર્ણાટક્ની એચ.આય.વી પૉઝીટીવ મહિલાઓ
હીના એક ૨૦ વર્ષની આંનદીત સ્ત્રી છે. તેણી જ્યારે કર્ણાટકના પોતાના ગામમાં પાછી ફરી ત્યારે તેના પડોશીઓ તેને આશ્ચર્યથી જોતા જેમ કોઇ ભુતને ન જોતા હોય. "શું તુ ઠીક છે? " કોઇકે નિર્દયતાથી પુછયુ "હજુ હું જીવંત છું, મરી નથી " ગામની અને આજુબાજુની એચ.આય.વી સંક્રમિત મહિલાઓ માટે ચાલતા સલાહ કેંદ્રમાં જતા પહેલા તેણીએ જવાબ આપ્યો. તેમાં ઘણી બધી વિધવાઓ છે, અને ઘણી ઘરમાંથી કાઢી મુકેલ અથવા પરિવારથી બહિષ્કૃત કરેલ મહિલાઓ છે.

Read more...

એડ્સની સાથે ઓરીસામાં રહેવુ

Print PDF
ઇલીસા પટનાયક તરફથી
ઓરીસામાં એચ.આય.વી/એડ્સથી પીડાતા લોકોને તેમનુ કુંટુંબ, સમાજ અને વૈદ્યકીય ભાઇચારો, સામાજીક બહિષ્કાર અને ખરાબ રીતે વર્તન કરે છે. આ પરિસ્થિતી એચ.આય.વી સાથે રહેતા લોકો માટે the Kalinga Positive People’s Association નામની ઓરીસામાં પહેલી નોંધ કરેલી સંસ્થાનુ સંગઠન શરૂ કરવા પ્રેરીત કરી છે.

મારી ઇચ્છા હતી કે મને જ્યારે એચ.આય.વી/એડ્સ પૉઝીટીવ હોવાનુ સાબિત થયુ ત્યારે તરત જ મરી કેમ ન ગઈ, આવી શરમજનક, દુ:ખ અને માનસિક આઘાતવાળી જીંદગી જીવતા પહેલા. બસંતી જેના રોઇને કહે છે કે આ મરવા કરતા પણ બહુ ખરાબ છે. તે યાદ કરે છે જ્યારે તેના કુંટુંબીજનો અને સમાજના સભ્યો તેની કઠણ પરીક્ષા લ્યે છે.

Read more...

એચ.આય.વી તરફ એક સકારાત્મક પગલુ

Print PDF
નવા ઠાકુરીયા તરફથી
Jahnabi Goswami Jahnabi Goswami
જાહનબી ગૌસ્વામી એક ઉત્તરપુર્વ જગ્યાની પહેલી સ્ત્રી છે જેણે પોતાને એચ.આય.વી છે એમ જાહેર કર્યુ. ૧૦ વર્ષોથી તેણી એચ.આય.વી ભેદભાવની સાથે રહી. ૨૦૦૨માં તેણીએ આસામ નેટ્વર્ક પૉઝીટીવ લોકો માટે જે આ રોગ પેદા કરનાર અતિસુક્ષ્મ જંતુ સાથે જીવી રહ્યા છે તેમના માટે ચાલુ કર્યુ.

Read more...

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

સુચના

 
આ આપની સાઈટ છે, સુચના અથવા પ્રતિક્રીયા આવકાર્ય છે. જણાવશો, તો અમો તેના આધારે ઉત્તમ કરવાના પ્રયત્‍નો કરશું.

સુચના જણાવો

વાર્તાપત્ર

 
Newsletters

Link to Aarogya

 

પ્રકાશન

 
Know Your Rights!

અમારીસાથી આઓ