Saturday, Jun 19th

Last update:10:30:34 AM GMT

Headlines:
Load a sample iFrame " href="/gujarati/others/vedio-gujarati">Video-Gujarati
મુખ્ય પાનુ એસ.ટી.આય. સર્વસામાન્ય એસ.ટી.આય

સર્વસામાન્ય એસ.ટી.આય

Print PDF
૨૦ થી વધુ જાણિતા લૈંગિક પ્રસારણ સંક્રમણ (એસ.ટી.આય) એમાંના કેટલાક લક્ષણો એવા છે કે તે ડૉક્ટરના ધ્યાનમાં તુરંત લાવવા જરૂરી છે. એક વ્યક્તિ બિમાર છે પણ તેના લક્ષણો ધ્યાનમાં આવતા નથી. માટે, તે એસ.ટી.આય નું પરીક્ષણ જરૂરી છે. જો તમે અસુરક્ષિત મૌખિક જનનાંગ અથવા ગુદા દ્વારા લૈંગિક સંબંધોમાં ભાગ લેતા હોય તો.

સૌથી સામાન્ય એસ.ટી.આયની સુચી નીચે મુજબ
  • Gonorrhoea. આ જીવાણુ સંક્રમણ શરૂઆતમાં બારીક રીતે પહેલા યોની, શિશ્ન અને ગુદામાંથી થતા સ્ત્રાવમાં જણાય છે. તેમાં આના ચિન્હો દેખાતા નથી જો સંક્રમણનો ઉપચાર કરતા નથી તો વાંજીયા પણ, અથવા બીજી ગુંચવણ નિર્માણ થઈ શકે છે. Gonorrhoea નો ઉપચાર જીવાણુનાશક (antibiotics) દ્વારા કરી શકાય છે, બધા એસ.ટી.આય માં આ વારંવાર થતું જાણવામાં આવ્યુ છે. ઉપચાર ન કરો તો મહિલાઓને પેલવિક પાસે બળતરાની બિમારી થઈ શકે છે, જે વાંઝ્યુ બનાવી શકે છે.
  • Chlamydia. ક્લેમાઈડીયા ટ્રેકોમેંટીસ માટે એમ કહેવાય છે કે આ શાંત વ્યાપક રોગ છે કારણ કે સામાન્ય રીતે ઘણા લોકોને સંક્રમિત થવાની જાણ થતી નથી. ફ્કત ચારમાંથી એક વ્યક્તિને પિશાબ કરતી વખતે સ્ત્રાવ અથવા બળતરા થાય છે. ઑસ્ટ્રેલિયામાં આ એસ.ટી.આય સામાન્ય છે. આ વિષાણુની બિમારી એન્ટીબાયોટીક્સથી આરામથી સારી થાય છે, પણ જો ઉપચાર છોડી દયે તો તેના ગંભીર પરીણામ સ્વાસ્થય પર થઈ શકે છે. ક્યારેક તે શોધવું મુશ્કેલી ભર્યુ બને છે, કારણકે ૭૫% સંક્રમિત સ્ત્રીઓમાં અને ૨૫% સંક્રમિત પુરૂષોમાં કોઇ લક્ષણો દેખાતા નથી.
  • Syphilis Syphilis એ જીવાણું સંક્રમિત છે જે આરામથી ચુકી શકાય છે. પહેલુ લક્ષણ એ કે તેમાં દુ:ખ વગરના છાલા અથવા ફોલ્લા થાય છે અને તે પોતાની મેળે મટી જાય છે, પણ ૧૮ મહીના સુધી તે બીજાને ચેપ પ્રસરાવી શકે છે. સિફીલિશનો એન્ટીબાયોટિક દવાઓ દ્વારા ઉપચાર કરી શકાય છે. તેમજ જો ઉપચાર કરતા નથી, બિમારી કેટલાક વર્ષોમાં આપના શરીરમાં ફેલાશે અને અંગોનું ઘણુ નુકશાન થઈ શકે છે.
  • Trichomonas. ટ્રાઇકોમોનાસ યોની એક સુક્ષ્મ પરજીવી છે જે કદાચ પાણીનો સ્ત્રાવ તથા બળતરા માટે કારણભુત છે. તેના માટે ઉપચાર ઉપલબ્ધ છે.
  • Human papillomavirus (HPV). આ જીવાણુ જનનાંગના ભાગને સંક્રમિત કરે છે અને ત્યા જનનાંગ મસો (સોજો) તૈયાર કરી શકે છે. અમુક પ્રકારના વાયરસ ગર્દનના કેન્સરથી જોડાયેલા હોય છે. ગર્દનની smear ચકાસણી જો વહેલી કરવામાં આવે તો કેન્સરનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે.
  • Genital herpes. આ વાયરસના કારણે આવંતક, જનનાંગ ક્ષેત્રમાં ધાવની અમુક અવધી પછી તે ફરી ફાટી નિકળે છે અને શરીરમાં આયુષ્યભર રહે છે. તેમ છતાં, અહી જંતુ વિરોધી ઉપચાર ઉપલબ્ધ છે, જે લક્ષણોનો કાળ નાનો કરે છે.
  • Hepatitis B and Hepatitis C. આ વાયરલ સંક્રમણ લૈંગિક સંબંધો દ્વારા પ્રસરે છે. Hepatitis B and Hepatitis C. પિત્તાશય (liver) ને ગંભીર રીતે નુકશાન પહોંચાડી શકે છે. interferon નો ઉપચાર ઉપલબ્ધ છે, પણ આ દવાઓની ઉપચારથી આડીઅસર થઈ શકે છે. એક રસી ઉપલબ્ધ છે, પણ ત્યાં કોઇ ઉપચાર નથી એને કારણે પિત્તાશયનું કેન્સર થઈ શકે છે.
  • Human Immunodeficiency Virus (એચ.આય.વી). એચ.આય.વી એ એડ્સની સાથે સંકળાયેલ છે. આ વાયરસ હુમલો કરી શ્વેત કણોનો નાશ કરે છે, જે રોગ પ્રતિકારક સાથે જોડાયેલ હોય છે. જેમ કોષની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે તેમ આપના શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થતી જાય છે. અંતે આનુ પરિણામ મૃત્યુ છે. યદ્યપિ તેનો કોઇ ઉપચાર નથી, જો જલ્દી શોધી કાઢીયે તો એન્ટીબૉયોટીક્સ દ્વારા ઉપચારની અનુમતિ મળે જે આયુષ્ય વધારવા માટે મદદ કરી શકે.
  • Thrush. આ એસ.ટી.આય એક ફુગ yeast ને કારણે થાય છે, Candida albicans તે તમારી ચામડીમાં, મોઢામાં અને પેટમાં નુક્શાન પહોંચાડ્યા વિના રહે છે, જનનાંગ ચેપ બળતરા અને ખજવાળથી થાય છે. જાડો સફેદ સ્ત્રાવ યોની અથવા અંદરની ચામડીમાંથી થાય છે તથા લૈંગિક સંબંધ દરમ્યાન દુ:ખે છે અને પાણી પસાર થતા અસ્વસ્થતા આવે છે. આ સંક્રમણનો ઉપચાર ક્રીમ દ્વારા અથવા યોનીમાં દવાની ગોળી મુક્વામાં આવે છે.
  • Herpes ચામડીથી ચામડીના સીધા સંપર્ક થતા ફેલાય છે. દા.ત.એસ.ટી.આય તમોને થંડીની પીડા કોલ્ડ સોર હોય અને તમે કોઇકને ચુંબન કરો તો તમારા મોઢામાંના જીવાણું બીજાના મોઢામાં મોકલશો. તમને સક્રીય જનનાંગ Herpes હશે અને તમે જો ગુદા અથવા યોની દ્વારા લૈંગિકતા ધારણ કરશો તો તમે તમારા ગુપ્તાંગ દ્વારા જીવાણું તમારા સાથીમાં પ્રસરાવશે. Herpes પણ લૈંગિક દ્વારા પ્રસરી શકે છે, જ્યારે કોઇ સ્પષ્ટ સંકેત અથવા લક્ષણ દેખાતા ન હોય Herpes હંમેશા જે લોકો પોતાના ચેપ વિશે અજાણ હોય અથવા તેઓ તે જાણતા નથી કે ચેપ સક્રીય ચરણમાં છે, ત્યારે તેમના દ્વારા તે ફેલાય છે.
સોથી સામાન્ય લૈંગિક સંક્રમણ પ્રસારણ ભારતમાં જોવામાં આવ્યુ તે
Gonorrhea
Gonorrhea તે લૈંગિકતાથી પ્રસરાતો ચેપ મુખ્યત્વે ચિકણો અન્તરછાલ (અન્તરત્વચા) urogenital ના વિસ્તારમાં ગુદા માર્ગ અને ક્યારેક આંખોમાં અસર કરે છે. આ બિમારી gonococci ને લીધે genera of Neisseria ની માલિકીનું છે. અન્તરછાલમાંથી ચિકણો સ્ત્રાવ જે ચેપનું કારણ છે અને જીવાણુ તેને સીધા સંબંધોથી તથા મોટે ભાગે લૈંગિક સંબંધો દ્વારા તથા નવા બાળકને જન્મ આપતી જગ્યાથી પ્રસરાવે છે.

કારણો, ઘટના તથા જોખમી પરિબળ
આ ચેપ જ્યાં લોકો ગોનોરિયાથી સંક્રમિત થયેલ હોય છે ત્યા જોવામાં આવે છે. પુરૂષોની સરખામણીમાં આની અસર મહિલાઓને વારંવાર થાય છે (૪:૧), લૈંગિક સંબંધ ધરાવનાર કિશોરીમાં વધુ અસર જોવા મળે છે. માસિક સ્ત્રાવ અને ગર્ભાવસ્થામાં તેનું જોખમ વધી જાય છે. પહેલુ ચામડી પર ફોલ્લી આવવી અને વધુ સાંધા સામેલ હોય છે, પણ તેમા gonococci માં તરલ પદાર્થમાં તે સાબિત કરી શકાતુ નથી અને બીજો અસાધારણ gonococcemia ચેપ એક સાંધાવાળી જગ્યાએ પ્રસરાવે છે અને તે સાંધાના તરલ પદાર્થમાં જીવાણુ દેખાય છે. એક સંયુક્ત સંધિવામાં સામાન્ય રીતે gonococcal ચેપના પ્રસારણ પછી પ્રસરે છે. પ્રસારણ તાવ, ઠંડી લાગવી, સંયુકત સાંધાનો દુખાવો (arthralgia) અને ફોલ્લા સાથે જોડાયેલ છે. આને લીધે એક્લા સાંધામાં ચેપ પ્રસારણનો અંત આવે છે. સૌથી વધુ સાધારણ દુખાવો સાંધા, કોણી, ઘુંટણ અને કાંડામાં થાય છે.

પુરૂષોમાં
મોટે ભાગે પેશાબમાં પરૂ તથા બળતરા થવી તથા મુત્ર માર્ગ ઉપર સોજો આવવો. રેશાની બિમારી Fibrosis માં ક્યારેક અંતિમ ચરણમાં મુત્ર નળી નાની થતી જોવામાં આવે છે ત્યાં epididymis અને પુરૂષગ્રંથીનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે.

સ્ત્રીઓમાં
સંક્રમણ મુત્રમાર્ગ, યોની અને ગર્ભાશય માંથી પરનો સ્ત્રાવ થઈ શકે છે, તેમ છતા, સંક્રમિત મહિલામાં જોવામાં આવ્યુ છે કે તેણી જ્યા સુધી અંતિમ ચરણમાં જતી નથી ત્યાં સુધી બિમારીના લક્ષણ દેખાતા નથી જો ગર્ભાશયની (અંડવાહીની) નળી તેમાં શામેલ થાય છે. pelvic માં બળતરા થઈ શકે છે, Peritonitis અથવા peritoneum પર સોજો એ એક ગંભીર બિમારી છે. સંક્રમણનો ઉપચાર તુરંત કરી નિયત્રંણમાં લાવવુ જોઇએ કારણ કે તેને જો દુર્લક્ષ કરશો તો વાંજીયા પણુ અથવા મૃત્યુ થઈ શકે છે પણ એન્ટીબાયોટીક્સે તીવ્ર Peritonitis થી થતા મૃત્યુનો દર ઓછો થયો છે. એક અનુમાન મુજબ ૫૦,૦૦૦ થી ૮૦,૦૦૦ ની વચ્ચે મહિલાઓને ગોનોરિયાના જંતુરહિત દર વર્ષે કરવામાં આવે છે. આના પરિણામ સ્વરૂપ scar tissue ની રચનાથી ગર્ભાશયની નલિકા બંધ થાય છે. વિષાણુ નવજાત શિશુની આંખોમાં પ્રસરે છે તો તેનું પરિણામ સ્વરૂપ અંધાપો થઈ શકે છે.

રોકવું
સુરક્ષિત યોન સંબંધની રોકથામ માટે પધ્ધતી નીચે જણાવેલ છે. એક સ્ત્રી\પુરૂષ બંને જે જાણિતા રોગોથી મુક્ત છે તેઓમાં લૈંગિક સંબંધ હોવા તે એક રોકથામ માટે આદર્શ છે. ગોનોરિયા અથવા બીજા STI ના ચેપથી સુરક્ષિત રહેવા માટે નિરોધનો ઉપયોગ ઉત્તમ છે. એક જાણિતા સંક્રમિત વ્યક્તિના બધા લૈંગિક સાથીમાં ચેપ ફરી ન ફેલાય તે માટે ઉપચાર જરૂરી છે.સુચના

 
આ આપની સાઈટ છે, સુચના અથવા પ્રતિક્રીયા આવકાર્ય છે. જણાવશો, તો અમો તેના આધારે ઉત્તમ કરવાના પ્રયત્‍નો કરશું.

સુચના જણાવો

વાર્તાપત્ર

 
Newsletters

Link to Aarogya

 

પ્રકાશન

 
Know Your Rights!

અમારીસાથી આઓ