Saturday, Jun 19th

Last update:10:30:34 AM GMT

Headlines:
Load a sample iFrame " href="/gujarati/others/vedio-gujarati">Video-Gujarati
મુખ્ય પાનુ એડ્સ સરકારની એડ્સ માટે પહેલ

સરકારની એડ્સ માટે પહેલ

એડ્સ જીવનને ધમકાવનારી બિમારી છે, જે સરકાર માટે ચિંતાનું એક પ્રમુખ કારણ છે, અત્યાર સુધી એડ્સના ઉપાયની જાણ નથી, મહત્ત્વનું હવે એ છે કે લોકોએ વધુ પડતી એડ્સને રોકવાની માહિતી પ્રાપ્ત કરે.

સરકારની પ્રમુખ એડ્સ નિયંત્રણ પહેલ રાષ્ટ્રીય એડ્સ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ છે અને પહેલી એડ્સ કચેરી રાષ્ટ્રીય એડ્સ નિયંત્રણ સંગઠન (National AIDS Control Organization or NACO) છે. આ સંગઠનનો હેતું ભારત નિર્માણનો છે જ્યાં પ્રત્યેક એચ.આય.વી બાધિત સાથે શ્રેષ્ઠ વ્યવહાર અને ગુણવત્તાને ધ્યાનમાં રાખી સંભાળ કરવામાં આવે. પ્રત્યેક રાજ્યમાં રાજ્ય નિયંત્રણ સોસાયટી છે જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ રાજ્ય સોસાયટી NACO ના એક ભાગ રૂપે છે.

કેંદ્ર અને રાજય સ્તરોના સરકારી મંડળો સિવાય, મોટી સંખ્યામાં ગૈરસરકારી સ્વંયસેવી સંગઠનો પણ એચ.આય.વી/એડ્સના પ્રસરણની માહિતીના પ્રસારમાં, રોકવામાં અને સંભવિત ઉપાયના કાર્યોમાં જોડાયેલા છે. ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ચલાવવામાં આવતા સંગઠનો પણ એડ્સની માહિતીના પ્રસારમાં જોડયેલા છે. આમાંના કોઇક આંતરરાષ્ટ્રીય બિનસરકારી સંગઠનો છે: ActionAid, AVERT, AIDS Care Education and Training (ACET), Family Health International (FHI), International Red Cross and the Panos AIDS Programme.

વધુ જાણકારી માટે નીચે દર્શાવેલા લિંક પર ક્લિક કરો

સુચના

 
આ આપની સાઈટ છે, સુચના અથવા પ્રતિક્રીયા આવકાર્ય છે. જણાવશો, તો અમો તેના આધારે ઉત્તમ કરવાના પ્રયત્‍નો કરશું.

સુચના જણાવો

વાર્તાપત્ર

 
Newsletters

Link to Aarogya

 

પ્રકાશન

 
Know Your Rights!

અમારીસાથી આઓ