Contact Information:

Print
Mahesh Haname M.A B.Ed (University Ranker)
President:
Karmayogi Vidhyavikas Va Samajik Bahu-Udheshiya, Sanstha
Red Ribbon Karyalaya.
Shiv Smarak Samaj Mandir,
Landmark: Behind Kali Masjid
Solapur:413001.
Maharashtra.
India.
Contact No: +919890440480, 0217-2626269.
E-mail: redribbonsolapur@gmail.com

Sachin .P.Chauhan.
Administrative Head:
Karmayogi Vidhyavikas Va Samajik Bahu-Udheshiya, Sanstha Contact No: +919421032157, 0217-2626269.