Saturday, Jun 19th

Last update:11:22:38 AM GMT

Headlines:
मुखपृष्ठ मदत संघटनांचे पत्ते

संघटनांचे पत्ते

Print PDF
‘एच्‌. आय्‌. व्ही.’ “एड्स” लोकांसाठी असलेली संघटना

स्नेहालय भवन
चित्रा थिएटर समोर, महात्मा गांधी मैदानाजवळ, अहमदनगर ४१४ १११, महाराष्ट्र, भारत.
रिहॅब सेंटर
स्नेहालय प्रॊजेक्ट
एफ, ब्लॉक नंबर २३९, श्री टाईल्स चौक, एम.आय.डी.सी, निंबाळक, तालुका- नगर, जिल्हा - अहमदनगर ४१४ १११, महाराष्ट्र, भारत.
ऑफिस: (०२४१) २३२७५९३
फॅक्स : (०२४१)२३२३७७२
रिहॅब सेंटर: (०२४१) २७७८३५३
मोबाईल्स: +९१-९४२२२२४३८६ / +९१-९८८१९४६११६ / +९१-९२२५३०४९८४
आशादीप मदत गट
संपर्क व्यक्ती: मानसी बागुल
के.ई.एम. हॉस्पिटल, समाज सेवा विभाग, रास्ता पेठ, पुणे ४११ ०११
दूरध्वनी: +९१-२०-६६०३७३६९
नेटवर्क ऑफ महाराष्ट्र पिपल विथ एच.आय.व्ही.
४०१-०३, गंगा प्रेस्टीज आर्केड, लक्ष्मी रोड, (घोडेपीर बस स्टॉप समोर) नाना पेठ, पुणे ४११ ००२
फोन: +९१-२०-२६३३६०८४/२६३६०८७/६४०१७१२७/९२२५५०५०२३
श्री. बिजुमोन पिटर
व्यवस्थापक स्नेहा केअर होम स्नेहदान, बंगलोर ३५
संपर्क: +९१ ९९०१८१२४८०
कृपा एडस
कृपा फाऊंडेशन
संपर्क: पूर्वी शाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर
डॉ. जोसेफ चेट्टियार, मेडिकल कन्सल्टंट
वसई विभाग एडस कन्ट्रोल सोसायटी
कृपा फाऊंडेशन, पापडी, वसई (पश्चिम),
ठाणे: ४०१ २०७
फोन: ०२५० २३२ ६५२२/२३२ ४५८८/२३२ ६०६९
फॅक्स: ०२५० २३२६५२१
पॉझिटीव्ह साथी
भारतातील प्रथम एच.आय.व्ही पॉझिटीव्ह व्यक्तींसाठींचे विवाह मंडळ
संपर्क ०२३५२ २३०३७७
वेक अप पुणे
संपर्क: वंदना आपटे
सत्यम फाऊंडेशन १९/ए, तारा हाईट्स, वाकडे वाडी पुणे: ४११०२२
दूरध्वनी:+९१-२०-६६२८२३२३
 

वार्तापत्र

 
वार्तापत्र

प्रकाशने

 
एकच निर्धार

Link to Aarogya