Saturday, Jun 19th

Last update:11:22:38 AM GMT

Headlines:
मुखपृष्ठ प्रश्नोत्तरे एच.आय.व्ही आणि एड्स प्रश्नोत्तरे

एच.आय.व्ही आणि एड्स प्रश्नोत्तरे

Print PDF
Article Index
एच.आय.व्ही आणि एड्स प्रश्नोत्तरे
FAQs on HIV
All Pages
हा रोग कोणालाही होऊ शकतो, जर आपण काही सावधगिरी बाळगली नाही तर ! गरीब-श्रीमंत, लहान-मोठे, महिला-पुरूष यासर्वांना होण्याची शक्यता असते. हा, एक गोष्ट नक्कीच आहे की समाजातील काही विशिष्ट वर्गांत (जोखमीचा व्यवहार करणाऱ्या लोकांत) ह्या रोगाची शक्यता सर्वाधिक असते.अफवा आणि चुकीच्या माहिती पासून सावध रहा. एड्स बद्दल खरी माहिती मिळवा, सावधगिरी बाळगा आणि एड्स पासून बचाव करा.वार्तापत्र

 
वार्तापत्र

प्रकाशने

 
एकच निर्धार

Link to Aarogya